Arquivo

Minha Vingança (1979)

Sobre o filme

Título original: Fukusuku Suru Wa Ware Ni Ari

Ano: 1979

Duração: 129 min.

País: Japão

Cor: Col.

Direção: SHOHEI IMAMURA

Roteiro: Masaru Baba

Fotografia: Shinsaku Himeda

Elenco: Ken Ogata, Rentaro Mikuni, Chocho Miyako

Música: Shinichiro Ikebe