Arquivo

Elegia Da Briga (1966)

Sobre o filme

Ano: 1966

Duração: 86 minutos

Cor: P&B

Direção: SEIJUN SUZUKI

Roteiro: Kaneto Shindo

Elenco: Hideki Takahashi, Junko Asano, Yusuke Kawazu, Chickako Miyagi