Arquivo

Todos Porcos (1961)

Sobre o filme

Título original: Buta to Gunkan

Ano: 1961

Duração: 108 min.

País: Japan

Cor: P&B

Direção: SHOHEI IMAMURA

Roteiro: Hisashi Ymanouchi

Fotografia: Masahisa Himeda

Elenco: Hiroyuki Nagato, Jitsuko Yoshimura, Yoko Minamida

Música: Toshiro Mayuzumi